کتاب ها

وی از سال ۷۸ تحقیقات خود را در زمینه مبانی نظری موسیقی ردیف آغاز نموده و نخستین محصول این پژوهش ، انتشار کتاب ” موسیقی شناخت ” است.

که انتشارات اهل قلم با همکاری میراث مکتوب آن را منتشر کرده است.
اثر مکتوب دیگر وی کتاب « آوازها و دستگاهها » است که شامل هفت جلد می باشد و تا کنون جلد اول آن توسط موسسه آوای مهربانی منتشر گردیده است و در مورد مبانی نظری موسیقی دستگاهی می باشد.

همچنین کتاب « شرح مولانا مبارکشاه بر ادوار » را که عنوان پایان نامه دوره کارشناسی موسیقی وی می باشد را از عربی به فارسی ترجمه نموده که شش فصل از پانزده فصل آن نیز توسط موسسه آوای مهربانی به چاپ رسیده است.